Metal industry

Elderly Care

ระบบเฝ้าระวังอุบัติเหตุสำหรับคนชราและผู้ป่วยภายในบ้าน

ปุ่มฉุกเฉิน เทคโนโลยี Cloud

ส่งภาพทันใจ ช่วยเหลือทันกาล

อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ลูกหลานต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ปัจจุบันมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยจำนวนมากที่อยู่ตามลำพังบุคคลเหล่านี้อยู่ในความเสี่ยงสูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และการติดต่อขอความช่วยเหลือที่ล่าช้ายังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

หากการแจ้งขอความช่วยเหลือสามารถทำได้โดยการกดปุ่มเดียวและสามารถรายงาน แจ้งไปยังสมาชิกภายในบ้านได้อย่างรวดเร็ว ความช่วยเหลือที่รวดเร็วก็จะสามารถลดความสูญเสียดังกล่าวได้

Maxwell Elder & Patients Care คือระบบปุ่มฉุกเฉินแบบไร้สายที่สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยข้อความและภาพวิดีโอผ่าน Internet Cloud Server ไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อการประสานขอความช่วยเหลืออย่างฉับไว

 

Panic Button (Wristband) Panic Button
IP Camera Alert to Smartphone

 

 

Internet Cloud Server ดีอย่างไร??

ระบบการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อะไร ในปัจจุบันปุ่มขอความช่วยเหลือหรือ Panic Button นั้นมีใช้กันอยู่บ้าง แต่ได้รับความนิยมไม่มาก เนื่องจากข้อจำกัดในการสื่อสาร โดยระบบทั่วไปจะใช้สื่อสารพื้นฐานผ่านสายโทรศัพท์หรือระบบ SimCard ซึ่งเครื่องจะโทรไปรายงานเมื่อมีการกดปุ่มขอความช่วยเหลือข้อจำกัดที่ว่านี้คือ ไม่สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบของภาพนิ่งหรือไฟล์วิดีโอได้ จึงทำให้การรับแจ้งเหตุขาดข้อมูลในการประเมิน ว่าความช่วยเหลือนั้นสำคัญหรือต้องเร่งด่วนขนาดไหน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าของความช่วยเหลือต่อไป

แต่ด้วยเทคโนโลยี Internet Cloud Server นั้นช่วยกำจัดข้อจำกัดดังกล่าวไป การสื่อสารผ่าน Internet สามารถส่งได้ทั้งข้อความ ภาพและเสียงไปได้พร้อมๆกันและที่สำคัญการรับการแจ้งขอความช่วยเหลือยังสามารถทำได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณ Internet ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

ทั้งนี้ระบบยังมีการสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์ได้เป็นระบบสำรองในกรณีที่เกิดปัญหา lnternet ขัดข้องอีกด้วย

หัวใจสำคัญของการทำงานคือ เราต้องการให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้เร็วที่สุดเพื่อการช่วยเหลือและรักษาชีวิตคนที่เรารักอย่างทันท่วงที

บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด เครื่องแสกนลายนิ้วมือ ติดตั้ง ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX  วางระบบเน็ตเวิค wifi ติดตั้ง ประตู อัตโนมัติ Auto door  แผงไม้กั้น วางระบบ CARPARK รับวางระบบขายหน้าร้าน POS ระบบซื้อมาขายไป ระบบจ่ายเงินเดือน และอีกมากมาย

Find us at

ออฟฟิศ:
3279/24 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

  081-535-9230
  allweb.technology@gmail.com

  จันทร์ - เสาร์: 8:00 น. - 20:00 น.