ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้

Fire Alarm Systems หรือระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือ ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุไฟไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับ ชนิดต่างกันออกไปตามความเหมาะสม เช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station เป็นต้น และจะส่งสัญญาณเสียง แสง  ซึ่งจะทำให้เราสามารถรับรู้ และ แก้ไขไม่ให้ไฟไหม้นั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีการออกแบบติดตั้งอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ

1. ระบบการแจ้งเหตุเป็นโซน (Conventional System)

Conventional System

 

2. ระบบการแจ้งเหตุเป็นจุด (Addressable System)

Addressable System

 

 

องค์ประกอบของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

1.ตู้ควบคุม ( Control Panel )

1.1 ชุดจ่ายไฟ ( Power Supply Unit )

1.2 ชุดสำรองไฟ ( Battery Unit )

2.  อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ ( Initiating Devices )

3. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ ( Notification Appliance Devices,NAC )

4. อุปกรณ์แยกแจ้งสัญญาณ ( Graphic Annunciator )

5. อุปกรณ์เสริม( Auxiliary Devices )

ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้

Fire Alarm Systems หรือระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือ ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุไฟไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับ ชนิดต่างกันออกไปตามความเหมาะสม เช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station เป็นต้น และจะส่งสัญญาณเสียง แสง  ซึ่งจะทำให้เราสามารถรับรู้ และ แก้ไขไม่ให้ไฟไหม้นั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีการออกแบบติดตั้งอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ

1. ระบบการแจ้งเหตุเป็นโซน (Conventional System)

Conventional System

 

2. ระบบการแจ้งเหตุเป็นจุด (Addressable System)

Addressable System

 

 

องค์ประกอบของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

1.ตู้ควบคุม ( Control Panel )

1.1 ชุดจ่ายไฟ ( Power Supply Unit )

1.2 ชุดสำรองไฟ ( Battery Unit )

2.  อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ ( Initiating Devices )

3. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ ( Notification Appliance Devices,NAC )

4. อุปกรณ์แยกแจ้งสัญญาณ ( Graphic Annunciator )

5. อุปกรณ์เสริม( Auxiliary Devices )