เครื่องตรวจจับควัน รุ่น 882

Diameter : 10.2 cm (4″) Height (including base) : 4.8 cm (1.8″) for Heat

รายละเอียดเพิ่มเติม

Diameter : 10.2 cm (4″) Height (including base) : 4.8 cm (1.8″) for Heat

เครื่องตรวจจับควัน รุ่น 882

Diameter : 10.2 cm (4″) Height (including base) : 4.8 cm (1.8″) for Heat

รายละเอียดเพิ่มเติม

Diameter : 10.2 cm (4″) Height (including base) : 4.8 cm (1.8″) for Heat