เครื่องตรวจจับควัน รุ่น 100 Series

Sensitivity : 1 – 3.18%/ft. Height : 2.0˝ in B401

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sensitivity : 1 – 3.18%/ft. Height : 2.0˝ in B401

เครื่องตรวจจับควัน รุ่น 100 Series

Sensitivity : 1 – 3.18%/ft. Height : 2.0˝ in B401

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sensitivity : 1 – 3.18%/ft. Height : 2.0˝ in B401