เครื่องตรวจจับความร้อน รุ่น 5151

Standby Current : 80μA @24VDC Operating Voltage : 8.5 to 35VDC

รายละเอียดเพิ่มเติม

Standby Current : 80μA @24VDC Operating Voltage : 8.5 to 35VDC

เครื่องตรวจจับความร้อน รุ่น 5151

Standby Current : 80μA @24VDC Operating Voltage : 8.5 to 35VDC

รายละเอียดเพิ่มเติม

Standby Current : 80μA @24VDC Operating Voltage : 8.5 to 35VDC