Smoke & Fire Alarm Devices

อุปกรณ์แจ้งเตือนควันและไฟไหม้ ใช้ตรวจจับควัน จากเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย ในระบบอัตโนมัติในบ้าน การรักษาความปลอดภัย ในร้านค้า และการตรวจสอบความ ปลอดภัยจากอัคคีภัยอื่นๆ

Smoke & Fire Alarm Devices