Fire Alarm Control Panels

แผงควบคุมสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ อัจฉริยะได้รับการ ออกแบบมาเพื่อให้การตรวจจับเพลิงไหม้แจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อระบุตำแหน่งของเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็ว และให้ข้อความ ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เพื่อแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยในอาคาร ทราบว่าควันอาจแพร่กระจาย

Fire Alarm Control Panels